Spolčonosť OLLE s.r.o. sa zoberá vydávaním novín GOLDEN, grafickýcm šdúdiom MEDIAMANIA a vedením účtovníctva CONSULTCOMPANY. Odkazy ako aj cenníky na jednotlivé služby nájdete na www.OLLE.sk