Noviny GOLDEN sú inzertné noviny doručované zdarma do schránok 189.000 domácností v Prešove Košiciach a okolí 390 obcí.

Noviny vychádzajú s týždennou periodicitou na 8-16 stranách vždy v piatok a sú distribuované do schránok od piatku do stredy nasledujúceho týždňa. Počet vytlačených kusov novín GOLDEN si môžete ktorýkoľvek piatok fyzicky preveriť. 

Jedinečná sieť vlastných stojanov.

Naše noviny ako jediné v Prešove majú vybudovanú sieť vlastných 15 stojanov, ktoré denne dopĺňame. Taktiež ako prví a jediní v Prešove Vám ponúkame možnosť objednať si inzerciu prostredníctvom internetu. 

Každé vydanie je podporené platenou reklamou na google a facebooku.

Najlepšie zľavy a akcie z každého vydania propagujeme na našich stojanoch, formou newslettra ako aj na facebooku a google, aby sme čo najviac čitateľov pritiahli k našim novinám.

Riadková inzercia aj formou SMS.

Noviny GOLDEN obsahujú množstvo riadkovej inzercie, čo podstatne zvyšuje sledovanosť novín. Riadkovú inzerciu je možné objednať prostredníctvom webu, formou SMS alebo osobne v redakcii.

Prvé noviny GOLDEN vyšli vo februári 2005.