Ako jediní v Prešove máme vybudovanú sieť vlastných 15 stojanov, ktoré denne dopĺňame našimi novinami.

Nejde pritom už o nútenú schránkovú inzerciu, keďže ľudia si berú noviny sami. Do stojanov vkladáme po 20-100 kusov. Niektoré stojany ako pri Kine Scala, autobusovej a vlakovej stanici plníme až 2x denne. Neosvedčilo sa nám dávať viac ako po 50 kusov do stojana. Stojany sú umiestnené na miestach, kde sa pohybuje množstvo ľudí a poväčšine majú čas prezrieť si naše noviny, keďže čakajú či už na vlak, autobus alebo na nejaké vyšetrenie.

Naše stojany nájdete na týchto miestach:

Obchodné centrum MAX 

Aquapark Delňa

Autobusová stanica

Podchod vlakovej stanice

Pri bývalom kine Scala

Fakultná poliklinika 

Vojenská nemocnica 

Poliklinika Sekčov

Poliklinika Šváby

Poliklinika Sídlisko 3

Zdravotné stredisko Mučo

Levočská ulica 7

Úrad práce

Obchodný dom AQUA

 

Týždenný náklad do stojanov je 3.000 ks z každého vydania.