Najjednoduchší spôsob podania riadkového inzerátu je formou SMS.

Uzávierka riadkovej inzercie formou SMS je vždy pondelok ráno o 11.00. To znamená inzeráty poslané do 10.59 budú vytlačené už daný týždeň piatok. Inzeráty poslané neskôr, budú zverejnené v nasledujúcom vydaní.

 

 

Ukážkové príklady SMS inzerátov: