ONLINE objednávka riadkovej inzercie

Minimálna hodnota ONLINE objednávky musí byť viac ako 10 €.
Vyberte jednú možnosť.

Ak chcete zadať inzerciu formou SMS, text inzerátu musíte poslať formou SMS na skrátené, spoplatnené číslo podľa tohto postupu. Cena inzercie je rovnaká.
Súkromné osoby - nepodnikatelia si môžu inzerciu objednať iba formou SMS podľa tohto postupu.
myImageTu je ukážka. Takto prosím postupujte. myImage
Prosím vyberte si pozíciu.

Do rubriky služby nie je možné podať občiansku inzerciu, ale iba komerčnú alebo zvýraznený inzerát. Komerčnú inzerciu aj v iných rubrikách za cenu občianskej inzercie nezverejňujeme.
Do rubriky služby nie je možné podať občiansku inzerciu, ale iba komerčnú alebo zvýraznený inzerát. Komerčnú inzerciu aj v iných rubrikách za cenu občianskej inzercie nezverejňujeme.
Tu uveďte text inzerátu vrátane kontaktu. Máte 80 znakov

Tu uveďte text inzerátu vrátane kontaktu. Máte 160 znakov

Prosím vyberte si rubriku

Vyhradzujeme si právo zmeniť rubriku, pokiaľ sa inzerát obsahovo viacej hodí do inej rubriky. Veľké písmená v slove nahrádzame malými písmenami, okrem prvého veľkého písmena v názve alebo mene.

Musíte zvoliť počet opakovaní.

Noviny vychádzajú každý týždeň, 46 vydaní za rok.

Minimálna suma objednávky musí byť viac ako 10 €, inak objednávka nebude vybavená.
Prosím vyplňte kontaktné údaje.
Prosím napíšte Vaše meno a priezvisko

Telefónne číslo v nesprávnom formáte.

Nesprávne uvedená emailová adresa.

Fakturačné údaje.
Vyberte jednú možnosť.

Vyberte jednú možnosť.

Názov firmy alebo meno a priezvisko.

Neuvedená ulica a číslo

Obec alebo mesto

Uveďte PSČ

Musí byť číslo.

Uveďte DIČ ak máte pridelené.

Uveďte IČ DPH. Začína SK .....

Podávanie riadkovej inzercie formou SMS je už aj teraz možné. Text svojho inzerátu pošlete na skrátené číslo a tým zaplatíte za riadkovú inzerciu. Postup, ako zadať inzerciu formu SMS nájdete v menu Riadkový inzerát formou SMS.

Prosím vyberte aspoň jednu možnosť.

Momentálne je možná platba iba na predfakúru/bankový prevod a formou SMS. Predfaktúru môžete uhradiť internetbankingom alebo hotovosťou v redakcii na Levočskej 9, Prešov.

Poštová adresa

Pre pokračovanie v objednávke musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami.

Objednávku vieme spracovať jedine tak, ak nám dáte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vyberte jednu možnosť.

Prijímanie aktuálneho vydania na svoj email môžete kedykoľvek zrušiť. Email obsahuje iba vypísané najzaujímavejšie akcie a odkaz na nové vydanie.

Ochrana
Nečitateľné. Nesprávne opísané.