ONLINE objednávka riadkovej inzercie

Minimálna hodnota ONLINE objednávky musí byť viac ako 10 €.
Prosím zvoľte ako prvé!(*)
Vyberte jednú možnosť.

Ak chcete zadať inzerciu formou SMS, text inzerátu musíte poslať formou SMS na skrátené, spoplatnené číslo podľa tohto postupu. Cena inzercie je rovnaká.
Súkromné osoby - nepodnikatelia si môžu inzerciu objednať osobne v redakcii na Levočskej ulici č. 9 v Prešove alebo formou SMS podľa tohto postupu.
myImage Tu je ukážka. Takto prosím postupujte. myImage
Prosím vyberte si dĺžku a charakter inzerátu.(*)
Prosím vyberte si pozíciu.

Do rubriky služby nie je možné podať občiansku inzerciu, ale iba komerčnú alebo zvýraznený inzerát. Komerčnú inzerciu aj v iných rubrikách za cenu občianskej inzercie nezverejňujeme.
Do rubriky služby nie je možné podať občiansku inzerciu, ale iba komerčnú alebo zvýraznený inzerát. Komerčnú inzerciu aj v iných rubrikách za cenu občianskej inzercie nezverejňujeme.
Text inzerátu s uvedeným kontaktom do 80 znakov(*)
Tu uveďte text inzerátu vrátane kontaktu. Máte 80 znakov

Text inzerátu s uvedeným kontaktom do 160 znakov(*)
Tu uveďte text inzerátu vrátane kontaktu. Máte 160 znakov

Prosím vyberte si rubriku(*)
Prosím vyberte si rubriku

Vyhradzujeme si právo zmeniť rubriku, pokiaľ sa inzerát obsahovo viacej hodí do inej rubriky. Veľké písmená v slove nahrádzame malými písmenami, okrem prvého veľkého písmena v názve alebo mene.

Prosím vyberte počet opakovaní(*)
Musíte zvoliť počet opakovaní.

Noviny vychádzajú každý týždeň, 46 vydaní za rok.

Cena v € za jedno vydanie / týždeň

Celková cena spolu v € k úhrade

Minimálna suma objednávky musí byť viac ako 10 €, inak objednávka nebude vybavená.
Prosím vyplňte kontaktné údaje.
Meno, priezvisko, titul objednávateľa(*)
Prosím napíšte Vaše meno a priezvisko

Telefonický kontakt(*)
Telefónne číslo v nesprávnom formáte.

E-mail(*)
Nesprávne uvedená emailová adresa.

Fakturačné údaje.
Chcete vyplniť všetky fakturačné údaje?(*)
Vyberte jednú možnosť.

Ste platcom DPH?(*)
Vyberte jednú možnosť.

Názov firmy alebo meno a priezvisko fyzickej osoby(*)
Názov firmy alebo meno a priezvisko.

Ulica a číslo(*)
Neuvedená ulica a číslo

Mesto(*)
Obec alebo mesto

PSČ(*)
Uveďte PSČ

IČO(*)
Musí byť číslo.

DIČ
Uveďte DIČ ak máte pridelené.

IČ DPH(*)
Uveďte IČ DPH. Začína SK .....

Podávanie riadkovej inzercie formou SMS je už aj teraz možné. Text svojho inzerátu pošlete na skrátené číslo a tým zaplatíte za riadkovú inzerciu. Postup, ako zadať inzerciu formu SMS nájdete v menu Riadkový inzerát formou SMS.
MINIANKETA: Aká forma platby by Vám najviac vyhovovala?(*)

Prosím vyberte aspoň jednu možnosť.

Momentálne je možná platba iba na predfakúru/bankový prevod a formou SMS. Predfaktúru môžete uhradiť internetbankingom alebo hotovosťou v redakcii na Levočskej 9, Prešov.

Poznámka k objednávke
Poštová adresa

Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami(*)
Pre pokračovanie v objednávke musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami.

Súhlas so spracovaním osobných údajov(*)
Objednávku vieme spracovať jedine tak, ak nám dáte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prosím zasielať aktuálne vydanie novín na môj email(*)
Vyberte jednu možnosť.

Prijímanie aktuálneho vydania na svoj email môžete kedykoľvek zrušiť. Email obsahuje iba vypísané najzaujímavejšie akcie a odkaz na nové vydanie.

Ochrana(*)
Ochrana
Nečitateľné. Nesprávne opísané.