Pri akomkoľvek obchodnom styku s týmito firmami Vám odporúčame zvýšiť pozornosť. 
 
AIO Group s.r.o. IČO: 45508542
 
 
Alena Ivanková IČO: 37531069
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Daniela Javorská IČO: 41686241
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Erika Kušníriková IČO: 43511915
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
GDOTO s.r.o. IČO: 36508268
Vymáhané súdnou cestou.
 
GL-systém s.r.o. IČO: 36713996
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Imrich Henkeľ - HISOFT IČO: 44122934
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Ján Kuruc  IČO: 36713996
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Jozef Šoth ml. - UNIPIXEL IČO: 41552377
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Key Solutions, s.r.o. IČO: 45639701
Vymáhané súdnou cestou.
 
Luna Creativ s.r.o. IČO: 44985746
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Ľubomír Mihálik IČO: 43727069
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Marek Daňo OKNÁ MARKO IČO: 44178310
Vymáhané súdnou cestou a formou exekúcie.
 
Martin Bajtoš IČO: 41689771
Vymáhané súdnou cestou a formou exekúcie.
  
Mgr. Adriana Kovácsova IČO: 34850783
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Michal Garaj IČO: 43790526
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Mikuláš Bartek IČO: 36713996
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
P A T R I O T s.r.o. IČO: 31571549
Inzercia objednaná bývalým konateľom Dušanom Rezníčkom.
Vymáhané súdnou cestou. 
 
Peter Ondrejček - PETER ČEK IČO: 41067240
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
QYBO s.r.o. IČO: 45441766
Vymáhané súdnou cestou.
 
Radko Pasternák - HOME PARADISE IČO: 34850783
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Renáta Hrabčáková IČO: 41344251
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Róbert Bartusik IČO: 43306373
Vymáhané súdnou cestou.
 
Roman Baláž IČO: 43509347
Vymáhané súdnou cestou.
 
SETA-TRADE-SK s.r.o. IČO: 44063504
Vymáhané súdnou cestou.
 
SHONTELLE spol s r.o. IČO: 46375732
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Sound Effects Slovakia, s.r.o. IČO: 36208515
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Svetlana Jordán IČO: 46408258
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Tomáš Onderišin ROYAL CAPITAL IČO: 43729398
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
Vladimír Lukáč  IČO: 36713996
Vymáhané súdom a formou exekúcie.
 
 
Jediná možnosť, ako sa dostať preč z tohto zoznamu, je uhradiť záväzok voči našej firme.