bdswiss erfahrung

Noviny GOLDEN sú inzertné noviny doručované zdarma do schránok 77 000 domácností v Prešove a okolí 210 obcí.

Naše noviny ako jediné v Prešove majú vybudovanú sieť vlastných 15 stojanov, ktoré denne dopĺňame. Taktiež ako prví a jediní v Prešove Vám ponúkame možnosť objednať si inzerciu prostredníctvom internetu. 

Noviny vychádzajú s týždennou periodicitou na 8-16 stranách vždy v piatok a sú distribuované do schránok od piatku do utorka nasledujúceho týždňa. Počet vytlačených kusov novín GOLDEN si môžete ktorýkoľvek piatok fyzicky preveriť. 2x mesačne sú noviny distribuované na komplet celé mesto Prešov a 2x mesačne na okolité obce. Pričom okolie máme rozdelené do dvoch distribučných plánov, aby sme sa dostali aj do tých najmenších dedín, kam nechodia iné noviny.

Najlepšie zľavy a akcie z každého vydania propagujeme na našich stojanoch, formou newslettra ako aj na facebooku a google, aby sme čo najviac čitateľov pritiahli k našim novinám.

Noviny GOLDEN obsahujú množstvo riadkovej inzercie, čo podstatne zvyšuje sledovanosť novín. Riadkovú inzerciu je možné objednať prostredníctvom webu, formou SMS alebo osobne v redakcii.

Prvé noviny GOLDEN vyšli vo februári 2005, pričom najväčší dôraz od ich vzniku sa kladie na: byť najsledovanejší, mať najväčšie pokrytie a kvalitnú distribúciu.

Z histórie novín:

2005 vyšli prvé noviny GOLDEN

2006 zvýšili sme pokrytie na 52.000 domácností, rozbehli GOLDENclub

2008 pribudol nám mesačník KALENDÁR a týždenník PREŠOVČAN

2010 začali sme budovať sieť vlastných stojanov

2011 zvýšili sme pokrytie na 62.000 domácností

2012 databázu inzerentov sme prepojili s GOOGLE

2013 sieť našich stojanov už dopĺňame každý pracovný deň

2014 stojany dopĺňame 2x denne, zvýšili sme pokrytie na 72.000 domácností

         noviny tlačíme na lesklý papier, spustili sme ONLINE-OBJEDNÁVKY

2015 vrátili sme na na novinový papier a ušetrené peniaze investujeme do

         propagácie novín, zliav a akcií našich inzerentov

2016 zvýšili sme pokrytie na 200 obcí, 75.000 domácností, všetky naše

          stojany sme prerobili, aby nebolo možné vybrať naraz všetky noviny

2017 zase sme zvýšili pokrytie o ďalších 10 obci, ideme  už do 77.000 domácností

 

"V dnešnej dobe majú informácie hodnotu zlata. Som presvedčený o tom, že informácia kto, kedy, kde a hlavne za akú cenu ponúka svoje tovary a služby, dokáže ušetriť tisíce eur. Preto, vážme si informácie, ktoré k nám chodia zdarma a šetria náš čas a peniaze."

 

Ľubomír Olearník MBA -  majiteľ a zakladateľ novín GOLDEN

Vydavateľ:

OLLE s.r.o.

Levočská 2

080 01 Prešov

IČO: 36713996

DIČ: SK 2022297046

Číslo účtu: uvedené v kontaktoch

Email: noviny@golden.sk

Mobil: 0907 788 443

www.facebook.com/novinyGOLDEN

Adresa redakcie:

Levočská 9, Prešov

foto redakcia