Noviny GOLDEN sú inzertné noviny doručované zdarma do schránok 74 000 domácností v Prešove a okolí 200 obcí.

Naše noviny ako jediné v Prešove majú vybudovanú sieť vlastných 20 stojanov, ktoré denne dopĺňame. Taktiež ako prví a jediní v Prešove Vám ponúkame možnosť objednať si inzerciu prostredníctvom internetu. 

Veľkou novinkou v roku 2015-2016 je, že akcie a zľavy našich inzerentov ďalej propagujeme a to nie len v novinách, ale aj na našich stojanoch, v autobusoch, na bilboardoch, citylightoch, v rádiach... To zatiaľ nerobia žiadne iné noviny. Naším cieľom je pritiahnúť čo najviac čitateľov k našim novinám a tým zabezpečiť, čo najlepší ohlas pre našich inzerentov.

Noviny vychádzajú s týždennou periodicitou v náklade 30-34.000 na 8-16 stranách vždy v piatok a sú distribuované do schránok od piatku do utorka nasledujúceho týždňa. Počet vytlačených kusov novín GOLDEN si môžete ktorýkoľvek piatok fyzicky preveriť. 2x mesačne sú noviny distribuované na komplet celé mesto Prešov a 2x mesačne na okolité obce. Pričom okolie máme rozdelené do dvoch distribučných plánov, aby sme sa dostali aj do tých najmenších dedín, kam nechodia iné noviny.

Noviny GOLDEN obsahujú množstvo riadkovej inzercie, čo podstatne zvyšuje sledovanosť novín. Riadkovú inzerciu je možné objednať prostredníctvom webu, formou SMS alebo osobne v redakcii.

Prvé noviny GOLDEN vyšli vo februári 2005, pričom najväčší dôraz od ich vzniku sa kladie na: byť najsledovanejší, mať najväčšie pokrytie a kvalitnú distribúciu.

Z histórie novín:

2005 vyšli prvé noviny GOLDEN

2006 zvýšili sme pokrytie na 52.000 domácností, rozbehli GOLDENclub

2008 pribudol nám mesačník KALENDÁR a týždenník PREŠOVČAN

2010 začali sme budovať sieť vlastných stojanov

2011 zvýšili sme pokrytie na 62.000 domácností

2012 databázu inzerentov sme prepojili s GOOGLE

2013 sieť našich stojanov už dopĺňame každý pracovný deň

2014 stojany dopĺňame 2x denne, zvýšili sme pokrytie na 72.000 domácností

         noviny tlačíme na lesklý papier, spustili sme ONLINE-OBJEDNÁVKY

2015 vrátili sme na na novinový papier a ušetrené peniaze investujeme do

         propagácie novín, zliav a akcií našich inzerentov

2016 zvýšili sme pokrytie na 200 obcí, 74.000 domácností, všetky naše

          stojany sme prerobili, aby nebolo možné vybrať naraz všetky noviny

 

"V dnešnej dobe majú informácie hodnotu zlata. Som presvedčený o tom, že informácia kto, kedy, kde a hlavne za akú cenu ponúka svoje tovary a služby, dokáže ušetriť tisíce eur. Preto, vážme si informácie, ktoré k nám chodia zdarma a šetria náš čas a peniaze."

 

Ľubomír Olearník MBA -  majiteľ a zakladateľ novín GOLDEN

Vydavateľ:

OLLE s.r.o.

Levočská 2

080 01 Prešov

IČO: 36713996

DIČ: SK 2022297046

Číslo účtu: uvedené v kontaktoch

Email: noviny@golden.sk

Mobil: 0907 788 443

www.facebook.com/novinyGOLDEN

Adresa redakcie:

Levočská 9, Prešov

foto redakcia