Noviny GOLDEN sú inzertné noviny doručované zdarma do schránok 77.000 domácností v Prešove a okolí 210 obcí.

Noviny vychádzajú s týždennou periodicitou na 8-16 stranách vždy v piatok a sú distribuované do schránok od piatku do utorka nasledujúceho týždňa. Počet vytlačených kusov novín GOLDEN si môžete ktorýkoľvek piatok fyzicky preveriť. 2x mesačne sú noviny distribuované na komplet celé mesto Prešov a 2x mesačne na okolité obce. Pričom okolie máme rozdelené do dvoch distribučných plánov, aby sme sa dostali aj do tých najmenších dedín, kam nechodia iné noviny.

Jedinečná sieť vlastných stojanov.

Naše noviny ako jediné v Prešove majú vybudovanú sieť vlastných 15 stojanov, ktoré denne dopĺňame. Taktiež ako prví a jediní v Prešove Vám ponúkame možnosť objednať si inzerciu prostredníctvom internetu. 

Každé vydanie je podporené platenou reklamou na google a facebooku.

Najlepšie zľavy a akcie z každého vydania propagujeme na našich stojanoch, formou newslettra ako aj na facebooku a google, aby sme čo najviac čitateľov pritiahli k našim novinám.

Riadková inzercia aj formouSMS.

Noviny GOLDEN obsahujú množstvo riadkovej inzercie, čo podstatne zvyšuje sledovanosť novín. Riadkovú inzerciu je možné objednať prostredníctvom webu, formou SMS alebo osobne v redakcii.

Prvé noviny GOLDEN vyšli vo februári 2005.